Porady

Poręczyciel kredytu: Kluczowe aspekty i rozważania

Zbyt niska zdolność kredytowa staje się często barierą w dostępie do kredytu, pozostawiając wielu ludzi w trudnej sytuacji finansowej. Jednym z rozwiązań, które może pomóc w tej sytuacji, jest skorzystanie z usług poręczyciela kredytowego.

Rola poręczyciela kredytowego – czyli kim on jest?

Poręczyciel, potocznie zwany żyrantem, to osoba, która dobrowolnie zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku, gdy główny kredytobiorca nie jest w stanie tego zrobić. Choć formalnie poręczycielem może być każda osoba, praktyka sugeruje, że najlepiej wybrać kogoś zaufanego, zazwyczaj przyjaciela lub bliskiego krewnego. Jednak warto pamiętać, że to zobowiązanie ma swoje konsekwencje, zwłaszcza gdy sytuacja finansowa głównego kredytobiorcy ulegnie pogorszeniu.

Zgodnie z artykułem 876 kodeksu cywilnego, poręczyciel zobowiązuje się na piśmie do wykonania zobowiązania głównego dłużnika, gdyby ten nie był w stanie go zrealizować.

Kto może pełnić rolę poręczyciela kredytowego?

Wybór odpowiedniego poręczyciela to kluczowy krok, który może wpłynąć na przyznanie kredytu. Bank analizuje poręczyciela podobnie jak kredytobiorcę, biorąc pod uwagę kilka kluczowych czynników:

  • Wiek: Żyrant musi być pełnoletni, czyli mieć ukończone minimum 18 lat.
  • Zdolność kredytowa: Im wyższa zdolność kredytowa poręczyciela, tym lepiej dla głównego kredytobiorcy. Więcej informacji dotyczących poręczenie kredytu a zdolność kredytowa do znalezienia na stronie Bookfinanse.pl
  • Historia kredytowa: Brak zaległości w spłacie zobowiązań to ważny element oceny.
  • Zdolność do czynności prawnych: Poręczyciel musi być zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji prawnych.

Prawa i obowiązki poręczyciela kredytowego

Funkcja poręczyciela nie ogranicza się jedynie do spłaty długu. Żyrant ma prawo do regularnych informacji o stanie spłaty kredytu głównego, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji w przypadku potencjalnych problemów finansowych głównego kredytobiorcy. Bank informuje również poręczyciela o ewentualnych opóźnieniach w spłacie rat.

Koszty poręczenia kredytu – Czy jest płatne?

Udzielenie poręczenia zazwyczaj jest bezpłatne, ale poręczyciel może oczekiwać wynagrodzenia za ponoszone ryzyko finansowe. W takim przypadku konieczna jest osobna umowa poręczenia, precyzyjnie określająca wszelkie warunki. Warto jednak podkreślić, że wynagrodzenie to stosuje się głównie w przypadku poręczania kredytów spółkom przez wspólników.

Rozważnie wybierając poręczyciela kredytu

W obliczu trudności w uzyskaniu kredytu gotówkowego, poszukiwanie poręczyciela staje się atrakcyjną opcją. Niemniej jednak, decyzja o poręczeniu kredytu powinna być przemyślana, nawet jeśli poręczycielem jest bliski krewny. Zobowiązanie to niesie ze sobą poważne konsekwencje, zwłaszcza w przypadku utraty płynności finansowej przez głównego kredytobiorcę. Ostatecznie, poręczyciel kredytu stanowi wsparcie, ale wymaga staranności i odpowiedzialności ze strony wszystkich zaangażowanych stron.

Możesz również polubić…